Logo Politechniki Łódzkiej Logo IIS

Sztuczna Inteligencja


i Uczenie Maszynowe


Poznaj świat najnowszych technologii

Pojutrze należy do sztucznej inteligencji – nie wiadomo, czy będzie to świat dobry, czy zły. Ale wiadomo, że jutro należy do budowniczych tej ery, ery inteligentnych maszyn. A czas, by próbować do nich dołączyć jest dziś! Dlatego, proponujemy podjąć wyzwanie i zapraszamy na naszą specjalność. Z naszej strony otrzymacie wiedzę. Postaramy się by była solidna i aktualna. Z waszej strony oczekujemy pracy i wyobraźni. Wierzymy, że ta kombinacja nie zawiedzie niczyich oczekiwań i po zakończeniu tej krótkiej przygody większość z Was uzyska atuty dające ciekawą i dobrą pracę.

Zaczynamy?!

Aktualności
W związku z modyfikacją planu studiów, korekcie (niestety, redukcji godzinowej) uległ również program naszej specjalności. Główne zmiany to: usunięcie przedmiotu 'Metody reprezentacji i klasyfikacji danych' i przeniesienie przedmiotu 'Inteligentne Systemy Interaktywne' ze specjalności SIIUM do puli przedmiotów obieralnych. Dodatkowo, z uwagi na możliwość przekazania spójnych treści, możliwa będzie zmiana podziału godzin między część wykładową i laboratoryjną w przedmiotach Podstawy Uczenia Maszynowego i Głębokie Sieci Neuronowe. Powyższe zmiany dotyczą naboru na specjalność od roku akademickiego 2020/21.

Opis specjalności
Celem specjalności jest przekazanie usystematyzowanej i rzetelnej wiedzy o tym, jak tworzyć algorytmy i systemy uczenia maszynowego (Machine Learning) oraz sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence). Chcemy przekazać wiedzę na temat systemów aspirujących do wspierania lub zastąpienia człowieka w realizacji zadań wymagających wiedzy, umiejętności kojarzenia faktów oraz kreatywności, a więc wykorzystujących inteligencję. Sztuczna inteligencja z powodzeniem funkcjonuje już dziś i łatwo wskazać obszary jej zastosowań – autonomiczny transport, bezzałogowe misje badawcze, wspomaganie diagnostyki medycznej i projektowanie leków, sterowanie skomplikowaną infrastrukturą komunikacji czy zaopatrzenia i dystrybucji dóbr.

Naszym zamiarem było takie przygotowanie programu i sposobu realizacji specjalności, by pozwoliła ona na efektywne przygotowanie do realizacji prac w obszarze doskonalenia metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Pierwszym zabiegiem jest tu próba ścisłego powiązania wiedzy teoretycznej z jej zastosowaniem w praktyce, możliwym już na samym początku kursu dzięki wykorzystaniu przejrzystych, wysokopoziomowych narzędzi - bibliotek języka programowania Python, wybranego do budowy algorytmów. Najskuteczniejszą obecnie koncepcją sztucznej inteligencji są sztuczne sieci neuronowe – jej wnikliwemu omówieniu i prezentacji jej zdumiewających możliwości będą poświęcone dwa przedmioty – Głębokie sieci neuronowe I i II. Ale sieci neuronowe to tylko fragment szerszego obrazu – mają one "odwiecznych" rywali, którym kiedyś ustępowały, a być może niebawem znowu będą musiały ustąpić im pierwszeństwa. Te inne koncepcje zostaną przedstawione w ramach przedmiotów Metody reprezentacji i klasyfikacji danych oraz Systemy Inteligentne I i II. Wstępem do całego kursu będzie przedmiot Podstawy uczenia maszynowego, rysujący z szerszej perspektywy metodologię postępowania budowy skutecznych algorytmów analizy danych. Wreszcie, ostatni z przedmiotów kursu Inteligentne systemy interaktywne przedstawi zagadnienia wykorzystania wiedzy z obszaru UM i AI ukierunkowanej na tworzenie systemów porozumiewania się człowieka i maszyny.

Przedmioty


Podstawy Uczenia Maszynowego

Metody reprezentacji i klasyfikacji danych

Głębokie sieci neuronowe 1

Głębokie sieci neuronowe 2

Systemy inteligentne 1

Systemy inteligentne 2

Inteligentne systemy interaktywne

Prowadzący


Prof. dr hab. inż. Jacek Kucharski

Prowadzone zajęcia: Podstawy Uczenia Maszynowego, Systemy inteligentne 1, Systemy inteligentne 2
E-mail: jkuchars@iis.p.lodz.pl

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ślot

Prowadzone zajęcia: Podstawy Uczenia Maszynowego, Metody reprezentacji i klasyfikacji danych, Głębokie sieci neuronowe 1 i 2, Inteligentne systemy interaktywne
E-mail: kslot@p.lodz.pl

dr inż. Paweł Kapusta

Prowadzone zajęcia: Głębokie sieci neuronowe 1 i 2, Inteligentne systemy interaktywne
E-mail: pkapust@iis.p.lodz.pl

dr inż. Piotr Jarosław Urbanek

Prowadzone zajęcia: Systemy inteligentne 1, Systemy inteligentne 2
E-mail: piotr.urbanek@p.lodz.pl

mgr inż. Przemysław Kucharski

Prowadzone zajęcia: Inteligentne systemy interaktywne
E-mail: pkuchars@iis.p.lodz.pl

mgr inż. Izabela Perenc-Puchalska

Prowadzone zajęcia: Metody reprezentacji i klasyfikacji danych, Inteligentne systemy interaktywne
E-mail: iperenc@iis.p.lodz.pl

Materiały


Sztuczna Inteligencja i Uczenie MaszynoweMateriały Wykładowe


Comming Soon :)